Ważne!

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU

Lp. Data Dni wolne
1. 14.10.2021r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ   DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
2. 15.10.2021r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
3. 01.11.2021r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
4. 11.11.2021r. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
5. 12.11.2021r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
5. 23.12.2021r.-

02.01.2022r.

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
6. 06.01.2022r. ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
7. 07.01.2022r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
8. 31.01.2022r.-

13.02.2022r.

FERIE ZIMOWE
9. 14.04.2022r.-

19.04.2022r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
10. 02.05.2022r.-

03.05.2022r.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

12.  

24.05.2022r.

25.05.2022r.

26.05.2022r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

13. 16.06.2022r. BOŻE CIAŁO
14. 17.06.2022r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
15. 24.06.2022r. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Praca zdalna w klasach 4-8.

Brańszczyk, 23.10.2020.

Szanowni Państwo!

Od 26 października do 08 listopada 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Premiera i Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Oznacza to:

  • Klasy 0, 1, 2, 3 oraz grupy przedszkolne będą pracowały stacjonarnie, zajęcia będą odbywały się według wcześniej opracowanego harmonogramu,
  • W klasach 4-8 zajęcia będą odbywały się zdalnie, uczniowie będą korzystać z zajęć prowadzonych on-line lub dziennik według planu
  • Poranne przywozy będą się odbywać jak do tej pory a po południu będzie jeden odwóz około godziny 12.45
  • Obiady dzieci starszych opłacane przez GOPS będzie można odbierać w stołówce szkolnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z przeciwdziałania oraz zapobiegania COVID-19 informujemy, że wszystkie sprawy należy załatwiać w sekretariacie szkoły, zachęcamy kontaktu telefonicznego (029)-742-14-91, a także do korzystania z formy elektronicznej e-mail: zpo-branszczyk@wp.pl , dziennik elektroniczny.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Z uwagi na panującą pandemię COVID – 19, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według następujących zasad.

Klasy 0 – III rozpoczynają spotkania z wychowawcami o godzinie 11.00.

Uczniowie klasy 0 w sali numer 3, wychowawca pani Ewa Łapińska,

Uczniowie klasy I w sali numer 15, wychowawca pani Ewelina Bloch,

Uczniowie klasy II a w sali numer 19, wychowawca pani Beata Piechocka

Uczniowie klasy II b w sali numer 16, wychowawca pani Dorota Owsianko,

Uczniowie klasy III w sali numer 20, wychowawca pani Olga Frankowska – Kędzior,

Rodzice uczniów klas drugich i trzecich oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły.

Uczniom klasy 0 i klasy I może towarzyszyć jeden rodzic.

Prosimy rodziców o przebywanie na terenie budynku szkoły w maseczce ochronnej.

Uczniowie klas IV – VIII rozpoczynają spotkanie o godzinie 8.30.

Klasa IV w sali numer 25, wychowawca pani Marzena Szwaczyk,

Klasa V w sali numer 13, wychowawca pani Beata Żołądek,

Klasa VI w sali numer 18, wychowawca pani Joanna Suchenek,

Klasa VII a w sali numer 24, wychowawca pani Edyta Różańska,

Klasa VII b w sali numer 19, wychowawca pani Marta Nowak,

Klasa VII c w sali numer 16, wychowawca pani Hanna Paź,

Klasa VIII w sali numer 10, wychowawca pan Piotr Bralewski.

Kursy autobusu szkolnego dla uczniów klas IV – VIII na dzień 1.09.2020

Brańszczyk-Nakieł – 7.35

Ul. Bielińska – 7.40

Niemiry – 7.50

Brańszczyk Nowy – 8.00

Przyjmy – 8.10

REKRUTACJA

Dyrektor ZPO w Brańszczyku informuje, że dokumenty dotyczące rekrutacji można składać w sekretariacie szkoły, za pomocąpoczty elektronicznej (zpo-branszczyk@wp.pl) lub dziennika elektronicznego. Deklaracje o chęci wzięcia udziału w rekrutacji można potwierdzać również telefonicznie- 296794060.

Informacja o strajku nauczycieli.

list do rodzic�w strajk

Szanowni Rodzice

Zgodnie z przeprowadzonym w dniach 18.03.2019r. – 20.03.2019r. referendum strajkowym w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni opowiedzieli się za wzięciem udziału w strajku od dnia 08 kwietnia 2019r.

W związku z tym 8 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne mogą się nie odbyć. Zapewniamy opiekę dzieciom, które w tym czasie będą przebywały na terenie placówki. Zdaję sobie sprawę, że będzie się to wiązać z trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Jednak bardzo proszę Was o wyrozumiałość i zapewnienie opieki swoim dzieciom we własnym zakresie.

Kolejne informacje o zaprzestaniu strajku zostaną na bieżąco zamieszczane na stronie szkoły.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

Iwona Kulasińska