Wychowanie przez sztukę w przedszkolu „Krasnoludek” w Brańszczyku

Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku rozpoczęło nowy rok szkolny od edukacji teatralnej, która ma duży wpływ na prawidłowy rozwój intelektualny oraz kulturalny dzieci. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest pani dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku Maryla Puścian. Tym razem aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych w Krakowie zaprezentowali przedszkolakom powszechnie znaną bajkę pt. „O rybaku i złotej rybce”.

Czytaj dalej Wychowanie przez sztukę w przedszkolu „Krasnoludek” w Brańszczyku

Rada Pedagogiczna ZPO w Brańszczyku

Nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku.

 
Lp. Nazwisko i imię Przedmiot/Funkcja Wychowawstwo
1 Bloch Ewelina nauczanie wczesnoszkolne, logopedia II
2 Bralewska Katarzyna informatyka, technika, doradztwo zawodowe
3 Frankowska-Kędzior Olga nauczanie wczesnoszkolne „0” b
4 Godłoza Aleksandra nauczanie przedszkolne
5 Kania Dorota nauczanie przedszkolne
6 Kulasińska Iwona język polski, (urlop)
7 Łapińska Natalia język niemiecki, (urlop)
8 Łapińska Ewa edukacja wczesnoszkolna I
9 Łapińska Natalia (Sitek) edukacja wczesnoszkolna

(urlop)

10 Maciejewska Małgorzata biologia

przyroda

IV
11 Nowak Marta matematyka VIII b
12 Opęchowska Beata wychowanie fizyczne,
13 Owsianko Dorota edukacja wczesnoszkolna III
14 Paczkowska Jolanta historia, wos
15 Paź Hanna chemia, fizyka, matematyka VIII c
16 Piechocka Beata nauczyciel  wspomagający
17 Ponichtera Martyna nauczanie przedszkolne
18 Pyśk Ewa religia
19 ks. Cholewiński Maciej religia
20 Rejch vel Rańska
Sylwia
 język niemiecki
21 Różańska Edyta język polski, historia VIII a
22 Różański Paweł informatyka, technika, świetlica
23 Sitek Michał muzyka
24 Staniewicz Ilona nauczanie przedszkolne
25 Suchenek Joanna język polski, historia VII
26 Szwaczyk Marzena matematyka, świetlica, plastyka V
27 Śniadała Alicja wdż, przyroda, plastyka, edukacja wczesnoszkolna „0” a
28 Śniadała Jolanta język angielski, świetlica
29 Tranczewska Monika nauczanie przedszkolne (urlop)
30 Wiśniewska Emilia wicedyrektor, biblioteka,
31 Żołądek Beata język angielski VI
32 Lewandowska Kamila nauczanie przedszkolne
33 Tomasz Łyskawy edukacja dla bezpieczeństwa

wychowanie fizyczne

34 Michalak Bożena geografia
35 Bielecka Iwona nauczanie przedszkolne
36 Soliwoda Sylwia nauczanie przedszkolne
37 Siemieniewska Anna biblioteka
38 Rogalska Beata logopedia

 

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Brańszczyku

Rada zarządu

 1. Przewodniczący:  Dominik Laskowski  IIIa PG
 2. Zastępca: Joanna Szymanik VI , Maja Balicka VIII
 3. Skarbnik: Anna Szymanik VIII
 4. Sekretarz : Karolina Puławska IIIa PG
 5. Członkowie:
 • Jan Danis-Góra IIIb PG
 • Kacper Drobot VII
 • Nikola Rosińska Va
 • Monika Błońska VI
 • Emilia Mróz Vc
 • Mikołaj Murawski VII
 • Aleksandra Deluga VI

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 1. Marta Nowak
 2. Olga Frankowska-Kędzior

Rozkład dnia w przedszkolu

ROZKŁAD   DNIA

7.30     – 8.15 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy: manipulacyjne, tematyczne oraz dydaktyczne.

8.15 – 9.00  – ćwiczenia poranne w postaci zabaw ruchowych,czytanie bajki, zabawy w kole o charakterze integracyjnym, zabawy inspirowane przez nauczyciela (dostosowane do tematu dnia),ćwiczenia mowy, zajęcia higieniczno-porządkowe.

9.00- 9.30- śniadanie,

9.30- 10.40- zajęcia dydaktyczne z przerwą 10 minutowa przeznaczona na dowolną zabawę dziecka, zabawa ruchowa i czynności porządkowe,

10.40-12.00- spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe,

12.00-12.15- czynności higieniczne,

12.15-12.45- obiad,

12.45-14.00- cisza relaksacyjna, czytanie lub słuchanie bajek,

14.00-14.10- czynności higieniczne,

14.10-14.30- podwieczorek,

14.30 – 16.30 – zajęcia dodatkowe, zabawy wg zainteresowań dzieci,utrwalenie wiadomości z zajęć, ćwiczenia manualne (rysowanie, malowanie), zajęcia porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Dokumenty do pobrania Samorządowe Przedszkole

 • Koncepcja pracy przedszkola.
Koncepcja pracy przedszkola (153 pobrania)
 • Plan pracy przedszkola.
Plan pracy przedszkola (169 pobrań)
 • Regulamin wycieczek i spacerów.
Regulamin wycieczek i spacerów. (132 pobrania)
 • Regulamin rekrutacji 2020-2021
Zasady rekrutacji nowe (146 pobrań)
 • Oświadczenie woli 2020r. 
Potwierdzenie-woli.odt (247 pobrań)
 • REGULAMIN PRACY OBOWIĄZUJĄCY
  W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
  ,,KRASNOLUDEK’’ W BRAŃSZCZYKU
  W CZASIE PANDEMII COVID-19
  OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Regulamin COVID-19 przedszkole (74 pobrania)
 • ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Roczny plan pracy przedszkola rok szkolny 2020/2021 (76 pobrań)
 • KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA „COVID-19”
KONCEPCJA-PRACY-PRZEDSZKOLA-COVID-19.doc (41 pobrań)

test

[Nie znaleziono pliku]

Informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW I UCZNIÓW

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU

 

Zgodnie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku (dalej zwana Szkołą, w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brańszczyku i Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku) jako Administrator Danych, przetwarza dane uczniów oraz rodziców uczniów w związku z procesem rekrutacyjnym ale również w toku całej edukacji świadczonej przez placówkę.

Czytaj dalej Informacje dotyczące danych osobowych.

Dokumenty do pobrania Szkoła Podstawowa.

 • Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku
Statut (152 pobrania)
 • Program profilaktyczno- wychowawczy 
Program profilaktyczno-wychowaczy (158 pobrań)
 • Zgoda na odbiór dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.
Zgoda na odbiór dziecka (133 pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (95 pobrań)
 • Procedury wznowienia pracy szkoły w trakcie pandemii.
Procedury-wznawianie-pracy-szkoły.doc (83 pobrania)
 • Oświadczenie rodzica zostawiającego dziecko w szkole w trakcie trwania pandemii
Oświadczenia rodzica Covid. (279 pobrań)
 • Plan konsultacji
konsultacje plan (63 pobrania)
 • Oświadczenie rodzica – konsultacje.
Oświadczenie rodzica - konsultacje. (101 pobrań)
 • Plan konsultacji 8-10.06.2020r.
konsultacje-08.06.2020-10.06.2020.pdf (57 pobrań)
 • Karta zgłoszenia na świetlicę.
karta zgłoszenia na świetlicę (91 pobrań)
 • Wyprawka na świetlicę 2020/2021.
wyprawka na świetlicę 2020/2021 (67 pobrań)
 • Podręczniki  2020/2021.
Podręczniki 2020/2021 (49 pobrań)
 • Procedury Bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (42 pobrania)
 • Regulamin świetlicy szkolnej 2020-2021
Regulamin świetlicy szkolnej 2020/2021 (44 pobrania)
 • Kryteria przyjmowania do świetlicy szkolnej 2020-2021
Kryteria przyjmowania do świetlicy szkolnej 2020-2021 (48 pobrań)
 • Regulamin biblioteki w czasie trwania  pandemii
Regulamin biblioteki COViD-19 (41 pobrań)
 • Procedura zdalnego nauczania w ZPO w Brańszczyku
zdalne nauczanie procedura ZPO Brańszczyk (56 pobrań)
 • Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/2021r.
Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/21.r (58 pobrań)
 • Regulamin kształcenia na odległość  w roku szkolnym 2020/2021
Regulamin-kształcenia-na-odległość-w-SP-w-Brańszczyku-1.pdf (18 pobrań)

Narodowe Czytanie

     

Dnia 07.09.2018r. w Szkole Podstawowej w Brańszczyku odbyło się Narodowe Czytanie. Polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, została zapoczątkowana w 2012 roku. W ubiegłych latach czytaliśmy: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Tegoroczną lekturą było ”Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Czytaj dalej Narodowe Czytanie