Patron Szkoły

 

Patron naszej szkoły – Henryk Sienkiewicz

 

 

·  05.05.1846 – przychodzi na świat w Woli Okrzejskiej (Podlasie, ziemia łukowska) w rodzinie ubożejącego szlachcica, Józefa Sieniewicza;

·  1866 – uzyskuje świadectwo dojrzałości i zgodnie z wolą rodziców zapisuje się na wydział lekarski w Warszawskiej Szkole Głównej (isniejącego w latach 1862-1869 uniwersytetu), w roku następnym przenosi się na wydział filologiczno-historyczny;

·  1869 – debiut dziennikarski w „Przeglądzie Tygodniowym”, gdzie drukuje recenzję teatralną; szybko okazyje się cenionym współpracownikiem kilku warszawskich czasopism;

·  1871 – debiut powieściowy, tygodnik „Wieniec” drukuje jego młodzieńczą powieść pt. „Na marne”, w roku następnym ukazują sięHumoreski z teki Worszyłły, w tym też okresie zdobywa Sienkiewicz uznanie jako felietonista, pisujący pod pseudonimem Litwos;

·  1874 – kupuje wraz z przyjaciółmi pismo „Niwa”, gdzie redaguje dział literacki – nadal jest aktywnym publicystą (cykl felietonów Chwila obecna

·  1875 – powstaje opowiadanie Stary sługa, rok później Hania i Selim Mirza;

·  1858 – rozpoczyna naukę w gimnazjum realnym w Warszawie;

·  1876 – wyjeżdża do Afryki, zwiedza cały kraj, czego owocem są drukowane w Gazecie Polskiejkorespondencje (podobne w formie

do reportaży) pt. „Listy z podróży do Ameryki”, w tym czasie powstaje opowiadanie „Sachem” (o tragicznym losie amerykańskich

Indian) oraz „Szkice węglem”, wstrząsający obraz stosunków panujących na polskiej wsi, innym owocem tej podróży jest słynna nowela „Latarnik”;

·  1879 – przyjeżdża do kraju, gdzie jest bardzo życzliwie przyjęty, opublikowane do tej pory dzieła zyskały mu liczne grono

zwolenników; nadal prowadzi ożywioną działalność dziennikarską, wygłasza odczyty, powstaje nowela „Za chlebem”, opisująca smutny

los polskich emigrantów szukających szczęścia w Ameryce;

·  1878 – wraca do Europy, zatrzymuje się na rok w Paryżu, publikuje opowiadania „Orso”, „Przez stepy”, „Janko Muzykant”;

·  1881 – zawiera związek małżeński z Marią Szetkiewiczówną, ale ich pożycie trwa krótko, Maria Sienkiewiczowa umiera w 1885 roku,                    osieracając dwoje dzieci;

·  1883 – periodyk Słowo rozpoczyna druk powieści „Ogniem i mieczem”, opowiadającej o dziejach wojen polsko-kozackich z połowy

XVII wieku – czytelniczemu sukcesowi towarzyszą głosy krytyki, np. idealizowanie (tzw. dodatnie ubarwianie) postaci księcia

Wiśniowieckiego; jest to pierwsza część Trylogii;

·  1884 – 1886 – Słowo drukuje drugą część Trylogii, powieść „Potop”, przedstawiającą dzieje szwedzkiego najazdu na Polskę

(1655-1657) – powieść wywołuje entuzjazm czytelników i pochwały krytyki, Sienkiwicz zdobywa pozycję najpopularniejszego polskiego

pisarza;

·  1887 – 1888 – Słowo drukuje ostatnią część Trylogii, „Pana Wołodyjowskiego”, opowiadającą o toczonej w drugiej połowie XVII

wieku walce Polaków z Turkami w obronie kresów ówczesnej Rzeczpospolitej. Trylogia staje się najpopularniejszą polską książką,

przynosząc autorowi sławę i sukces materialny;

·  1890 – wyjeżdża do Afryki, zwiedza Egipt i zanzibar, wyprawę w głąb lądu przerywa atak febry, powstają „Listy z Afryki”;

·  1891 – ukazuje się powieść o problematyce współczesnej pt. „Bez dogmatu”, która wzbudza znaczne zainteresowanie, nawet za

granicą;

·  1893 – żeni się z córką bogatego odeskiego kupca Wołodkowicza, Marią – małżeństwo kończy się nieszczęśliwie, po miesiącu państwo

młodzi rozstają się w czasie podróży poślubnej;

·  1893 – 1894 – powstaje „Rodzina Połanieckich”, druga z głośnych powieści współczesnych Sienkiewicza;

·  1894 – 1896 – pisze „Quo vadis”, powieść z dziejów pierwszych chrześcijan, która jest drukowana przez kilka gazet; dzieło to

przynosi Sienkiewiczowi światową popularność;

·  1897 – 1900 – pisze „Krzyżaków”, opowieść o dziejach konfliktu polsko-krzyżackiego zakończonego bitwą pod Grunwaldem (1410),

powieść ta ma dodać ducha Polakom zagrożonym pruskim uciskiem (w Poznańskim);

·  1900 – z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej od wdzięcznych rodaków otrzymuje w darze majątek Oblęgorek pod Kielcami;

·  1905 – otrzymuje literacką Nagrodę Nobla (głownie za „Quo Vadis”, które zrobiło światową karierę);

·  1907 – pisze „Na polu chwały”, powieść z czasów Sobieskiego;

·  1910 – publikuje powieść współczesną „Wiry”, panflet na ruch rewolucyjny;

·  1911 – powstaje „W pustyni i w puszczy” powieść przygodowa dla dzieci i młodzieży;

·  1914 – wybuchła I wojna światowa – Sienkiewicz wyjeżdża do neutralnej Szwajcarii, gdzie uczestniczy w pracach Komitetu

Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, zorganizowanych przez wybitnego polskiego pianistę Ignacego Paderewskiego;

·  15.11.1916 – umiera w Vevey (Szwajcaria) nie dokończywszy pracy nad książką, powieścią z czasów napoleońskich pt. „Legiony”;

Ekranizacje dzieł noblisty:

·        1912 r. – „Krwawa dola” na podstawie nowelki „Szkice węglem” reż. Władysław Paliński (film nie zachował się)

·        1915 r. –„Potop” w rosyjskiej adaptacji, z Iwanem Mozżuchinem w roli Kmicica reż. Piotr Czardynin (fragmentyEdward Puchalski

·        1921 r. – „Na jasnym brzegu” reż. Edward Puchalski

·        1923 r. – „Bartek Zwycięza” reż. Edward Puchalski

·        1930 r. – „Janko Muzykant” reż. Ryszard Ordyński

·        1956 r. – „Szkice węglem” reż. Antoni Bohdziewicz

·        1956 r. – „Komedia z pomyłek” reż. Jerzy Zarzycki

·        1960 r. – „Krzyżacy” reż. Aleksander Ford, więcej o filmie >>

·        1969 r. – „Pan Wołodyjowski” reż. Jerzy Hoffman

·        1969 r. – „Przygody Pana Michała” reż. Paweł Komorowski

·        1970 r. – „Nowy Janko Muzykant” reż. Jan Lenica – animowana adaptacja z happy endem

·        1973 r. – „W pustyni i w puszczy” reż. Władysław Ślesicki

·        1973 r. – „Potop” reż. Jerzy Hoffman

·        1978 r. – „Rodzina Połanieckich” reż. Jan Rybkowski

·        1983 r. – „Hania” scenariusz łączy dwie nowele: „Starego sługę” i „Hanię” reż. Stanisław Wohl i Stanisław Wierzbiański

·        1999 r. – „Ogniem i mieczem” reż. Jerzy Hoffman

·        2000 r. – „Quo Vadis” reż. Jerzy Kawalerowicz

·        2001 r. – „W pustyni i w puszczy” reż. Gavin Hood (Maciej Dutkiewicz zachorował)Produkcja planowana (film nie został zrealizowany):

więcej o filmie >>

 

Nadanie imienia 03.06.2006r. – fotorelacja

 

Bal sienkiewiczowski

 

 

Spotkanie uczniów naszej szkoły z wnuczką Henryka Sienkiewicza w Warszawie

Wycieczka uczniów naszej szkoły do  Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Narodowe czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza w naszej szkole

Portret Patrona w oczach naszych uczniów

Nasz kącik Patrona