Dokumenty rekrutacja 2023/2024

Regulamin Rekrutacji 

Regulamin-Rekrutacji-2023-2024-1.pdf (119 pobrań)

Uchwała

uchwala_XVI_119_2020.pdf (206 pobrań)

 

Zarządzenie

zarzadzenie_REK_0050_10_2023_24_01_2023-1.pdf (118 pobrań)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2023/2024

Wniosek-przedszkole-2023.2024..pdf (98 pobrań)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy „0” 2023/2024

Wniosek-oddział-przedszkolny-2023.2024.pdf (81 pobrań)

 

Deklaracja rodziców o kontynuacji nauki w przedszkolu

deklaracja-rodzicow-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego-2023.2024.pdf (60 pobrań)

 

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Oswiadczenie_o_zatrudnieniu-1.pdf (208 pobrań)

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.pdf (144 pobrania)

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły

Oswiadczenie_o_uczeszczaniu_rodzenstwa_kandydata.pdf (148 pobrań)

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf (98 pobrań)

 

Oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie

Oswiadczenie_o_niepelnosprawnosci_w_rodzinie.pdf (116 pobrań)

 

Oświadczenie o dochodzie w rodzinie

Oswiadczenie_o_dochodzie-2-1.pdf (178 pobrań)

 

Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy I – dziecko zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej

zgłoszenie-kl-I-w-obwodzie-2023.2024.pdf (55 pobrań)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – dziecko zamieszkujące poza obwodem Szkoły Podstawowej 

zgłoszenie-kl-I-poza-obwodem-2023.2024.pdf (35 pobrań)

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

POTWIERDZENIE-WOLI-23.24-poprawione.pdf (38 pobrań)