Dzień bociana białego

31 maja Dzień Bociana białego

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,

Bo wszystkim służą…

Tęskno mi, Panie…

  • Cyprian Kamil Norwid.

Bocian biały Ciconia ciconia jest gatunkiem podlegającym w Polsce ochronie ścisłej i wymagającym ochrony czynnej. Figuruje on w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, (Dyrektywy ptasiej) i jest przedmiotem ochrony w ramach sieci Natura 2000. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” od 2003 roku obchodzony jest Dzień Bociana Białego.

Przy okazji święta Boćka należy zwrócić uwagę na rolę, jaką ptaki te odgrywają w polskiej kulturze i krajobrazie, potrzebę minimalizacji zagrożeń ich bytowania jak również potrzebę utrzymania i przywracania ich siedlisk.

Bocian biały jest uznawany za symbol naszej miejscowości, ponieważ jego wizerunek znajduje się w herbie Brańszczyka. Jest jednym z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków w naszym kraju. Stanowi on nieodłączny element naszego gminnego krajobrazu. Szacuje się, że polskie bociany stanowią ok. 20% światowej populacji tego gatunku a więc wg obiegowego powiedzenia: co piąty bocian na świecie jest Polakiem.

W naszej szkole co roku organizowaliśmy apel z okazji Dnia Bociana. W tym roku uczennice klasy VI c przygotowały prace zamieszczone poniżej.

bocian

Konsultacje 1.06.2020

 

KONSULTACJE KLASA VIII

LP.

WTOREK 02.06.2020r.

GODZINY

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

1.

800 – 930

GR.1

2.

940 – 1110

GR.1

GR.2

3.

1130 – 1300

GR.2

GR.1

4.

1300 – 1430

GR.2

CZWARTEK 04.06.2020r.

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

1.

800 – 930

GR.2

2.

940 – 1110

GR.1

GR.2

3.

1130 – 1300

GR.2

GR.1

4.

1300 – 1430

GR.1

KONSULTACJE DLA KLASY VIII Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ODBĘDĄ SIĘ W ŚRODĘ W GODZ. 800 – 930

KONSULTACJE KLASY IV – VII

WTOREK 02.06.2020r.

GODZINY

MATEMATYKA p. Marzena Szwaczyk

JĘZYK POLSKI

p. Joanna Suchenek

JĘZYK ANGIELSKI

p. Jolanta Śniadała

Historia

p. Jolanta Paczkowska

1.

800 – 930

kl.VII (godz. 800– 845)

kl. VIC (godz.800-845)

kl.VII (godz. 855-940)

kl.VIB ( 945 – 1030)

2.

940 – 1110

kl.VII

3.

1130 – 1300

kl. VII (godz. 1130-1215)

ŚRODA 03.06.2020r.

JĘZYK NIEMIECKI

p.Kaczyńska Adela

CHEMIA, FIZYKA,MATEMATYKA

p.Paź Hanna

GEOGRAFIA

p.Bożena Michlak

1.

800 – 930

kl.VIII

kl. VIC (godz.800-845)

kl. VII (godz. 855-940)

kl.VII (godz.800-845)

kl. VIB (855-940)

2.

940 – 1110

Kl.VII

CZWARTEK 04.06.2020r.

JĘZYK POLSKI

p.Różańska Edyta

ZAJ.KOMPUTEROWE

p.Różański Paweł

MATEMATYKA

p.Nowak Marta

JĘZYK ANGIELSKI

p.Żołądek Beata

1.

800 – 930

kl. VII (godz.800-845)

kl.VIB (godz.800-845)

kl. V(godz. 855-940)

kl.V (godz.800-845)

kl.VI B ( 945-1030)

kl.VIc (godz. 855-940)

2.

940 – 1110

3.

1130 – 1300

kl.IV(godz. 1130-1215)

kl. VIC (godz.1220-1305)

PIĄTEK 05.06.2020r.

BIOLOGIA, PRZYRODA

p.Maciejewska Małgorzata

1.

1130 – 1230

kl. IV (1130-1200)

kl. V (1200-1230)

kl.VIB (1230-1300)

 

Projekt „Jak pracować by nie zwariować?”

Przedstawiamy działania waszych koleżanek i kolegów w ramach projektu

„Jak pracować by nie zwariować?”

https://igarajchenbach05.wixsite.com/mojawitryna

 

 

 

100 rocznica urodzin Jana Pawła II.

18.05.2020r. obchodziliśmy 100-ną rocznice urodzin Świętego Jana Pawła II. Pamiętamy o tym wielkim Polaku. Nie mogliśmy być pod Pomnikiem Jana Pawła i złożyć kwiatów, zapalić zniczy. Ale z tej okazji uczniowie wykonali piękne prace z wizerunkiem papieża.

Wyniki Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

                W tym roku – ze względu na szczególne okoliczności wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego gminno – parafialny konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2020r. gminy Brańszczyk” odbył się w formie online. Organizatorem konkursu był Gminny Dom Kultury w Brańszczyku.

                Do konkursu zostało zgłoszonych 19 palm, z czego 4 były wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku.

                 W wyniku obrad Jury Konkursu przyznało 9 równorzędnych nagród. Wśród laureatów znalazło się 3 uczniów z klasy Ib: Alicja Adamczyk, Zofia Mech, Szymon Kulesza.

                  Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i upominki. Gratulujemy!

Dorota Owsianko

Nasze prace.

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Dzień ten był obchodzony nieco inaczej niż co roku. Dlatego uczniowie kl.7 nie mogąc wyjść do lasu, parku czy na łąkę wykonali plakaty o tematyce ekologicznej, zaś uczniowie kl.4 i 5 wykonali rysunki promujące ” Zdrowy tryb życia”.