Strona główna

Witamy na stronie Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

Krótko o historii szkoły

Wzmianki o prowadzeniu nauczania w Brańszczyku sięgają 1609 roku, wtedy to biskup płocki – Marcin Szyszkowski, w protokole wizytacji parafii Brańszczyk wymienia pierwszych nauczycieli. Jednakże oficjalnie za początki Szkoły Podstawowej w Brańszczyku uznaje się powstanie Szkoły Gminnej w 1916 roku, wówczas okupacyjne    władze niemieckie organizowały szkoły tymczasowe. W latach 1925 – 1934 naukę prowadzono w urzędzie gminy, u prywatnych gospodarzy oraz w budynku dworskim, w którym obecnie mieści się przedszkole. Od 1935 roku uczniowie uczęszczają do drewnianej szkoły, która na skutek nieszczęśliwych okoliczności spłonęła 15 grudnia 1965 roku. Murowany budynek Szkoły Podstawowej w Brańszczyku, powstały w miejscu poprzedniego, w którym lekcje odbywają się po dziś dzień, został ukończony w 1970 roku. Dodatkowe skrzydło oraz sala gimnastyczna powstały w 1999 r. Od 2005 roku patronuje naszej szkole Henryk Sienkiewicz. Wśród znamienitych gości obecnych na uroczystościach nadania imienia obecna była także wnuczka noblisty – pani Maria Sienkiewicz.