Informacja.

Brańszczyk 17.04.2019r.

Drodzy Rodzice,
Akcja strajkowa w szkole nadal trwa. O dalszych decyzjach poinformujemy Państwa we wtorek, tj. 23 kwietnia 2019 r.

Z poważaniem.
Iwona Kulasińska

Brańszczyk 11.04.2019r.

Szanowni Rodzice,
przypominamy, że:

  • egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z terminem 15,16,17 kwietnia 2019r,
  • zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w trakcie egzaminu ośmioklasisty dla uczniów klas 0-VII nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne,
  • przypomnienie procedur egzaminu dla klasy VIII zostało przesłane przez dziennik elektroniczny na konta zainteresowanych uczniów i rodziców.

Dyrektor ZPO w Brańszczyku
Iwona Kulasińska

Brańszczyk 10.04.2019r.

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

Informuję, że z dniem 15.04.2019 r, tj. poniedziałek, nauczyciele przedszkola wracają do pracy. Przedszkole od tego dnia będzie pracowało zgodnie wcześniejszym planem.

Z poważaniem.
Iwona Kulasińska

Brańszczyk 9.04.2019r.

Szanowni Rodzice,

informuję, że mimo trwania akcji strajkowej pracowników oświaty w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku egzamin gimnazjalny odbędzie się w terminach:

  •  10.04.2019r.  –  historia i wos godz. 9.00,  język polski  godz. 11.00,
  • 11.04.2019r. – część przyrodnicza godz. 9.00, matematyka godz. 11.00,
  • 12.04.2019r. – język obcy nowożytny zakres podstawowy godz. 9.00, język obcy nowożytny zakres rozszerzony godz. 11.00

Dowozy uczniów według harmonogramu dowozów szkolnych. Uczniowie powinni stawić się w szkole do 8.15 każdego dnia w którym wypada egzamin.

Dyrektor ZPO w Brańszczyku

Iwona Kulasińska

Brańszczyk 8.04.2019r.

Szanowni Rodzice,

informuję, że akcja protestacyjna w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku nadal trwa.

Dzieciom, które będą przebywały na terenie placówki zapewniamy zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

Dyrektor ZPO w Brańszczyku

Iwona Kulasińska

Brańszczyk 6.04.2019r.

list do rodzic�w strajk

Szanowni Rodzice

Zgodnie z przeprowadzonym w dniach 18.03.2019r. – 20.03.2019r. referendum strajkowym w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni opowiedzieli się za wzięciem udziału w strajku od dnia 08 kwietnia 2019r.

W związku z tym 8 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne mogą się nie odbyć. Zapewniamy opiekę dzieciom, które w tym czasie będą przebywały na terenie placówki. Zdaję sobie sprawę, że będzie się to wiązać z trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Jednak bardzo proszę Was o wyrozumiałość i zapewnienie opieki swoim dzieciom we własnym zakresie.

Kolejne informacje o zaprzestaniu strajku zostaną na bieżąco zamieszczane na stronie szkoły.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

Iwona Kulasińska