Świetlica szkolna

Regulamin Świetlicy Szkolnej 2022/2023

Regulamin-świetlicy-szkolnej-2022-2023.pdf (56 pobrań)

Karta zgłoszenia dziecka na Świetlicę Szkolną 2022/2023

Karta-Zgłoszenia-Dziecka-na-Świetlicę-na-rok-szkolny-2022-2023.pdf (93 pobrania)

Załącznik nr. 1 do karty zgłoszenia na Świetlicę Szkolną

Załącznik-nr-1-do-karty-zgłoszenia-dziecka-na-świetlicę.pdf (72 pobrania)

Informacja dla osób upoważnionych do odbioru dziecka  ze Świetlicy Szkolnej

informacja-dla-osób-upoważnionych.pdf (43 pobrania)

Kryteria przyjmowania dziecka do Świetlicy Szkolnej

Świetlica-kryteria-przyjmowania-2.doc (48 pobrań)