Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Regulamin Świetlicy Szkolnej SP w Brańszczyku

Regulamin-Świetlicy-Szkolnej-w-SP-w-Brańszczyku-1.pdf (68 pobrań)

 

Kryteria Przyjmowania Dziecka do Świetlicy Szkolnej

Kryteria-Przyjmowania-do-Świetlicy-SP-w-Brańszczyku.pdf (63 pobrania)

 

Karta Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej

Karta-Zgłoszenia-Dziecka-na-Świetlicę-na-rok-szkolny-2021-2022.pdf (109 pobrań)

 

 

 

Dokumenty do pobrania Szkoła Podstawowa.

 • Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku
Statut (134 pobrania)
 • Program profilaktyczno- wychowawczy 
Program profilaktyczno-wychowaczy (146 pobrań)
 • Zgoda na odbiór dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.
Zgoda na odbiór dziecka (129 pobrań)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (93 pobrania)
 • Procedury wznowienia pracy szkoły w trakcie pandemii.
Procedury-wznawianie-pracy-szkoły.doc (80 pobrań)
 • Oświadczenie rodzica zostawiającego dziecko w szkole w trakcie trwania pandemii
Oświadczenia rodzica Covid. (267 pobrań)
 • Plan konsultacji
konsultacje plan (59 pobrań)
 • Oświadczenie rodzica – konsultacje.
Oświadczenie rodzica - konsultacje. (98 pobrań)
 • Plan konsultacji 8-10.06.2020r.
konsultacje-08.06.2020-10.06.2020.pdf (52 pobrania)
 • Karta zgłoszenia na świetlicę.
karta zgłoszenia na świetlicę (88 pobrań)
 • Wyprawka na świetlicę 2020/2021.
wyprawka na świetlicę 2020/2021 (62 pobrania)
 • Podręczniki  2020/2021.
Podręczniki 2020/2021 (47 pobrań)
 • Procedury Bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (39 pobrań)
 • Regulamin świetlicy szkolnej 2020-2021
Regulamin świetlicy szkolnej 2020/2021 (43 pobrania)
 • Kryteria przyjmowania do świetlicy szkolnej 2020-2021
Kryteria przyjmowania do świetlicy szkolnej 2020-2021 (42 pobrania)
 • Regulamin biblioteki w czasie trwania  pandemii
Regulamin biblioteki COViD-19 (39 pobrań)
 • Procedura zdalnego nauczania w ZPO w Brańszczyku
zdalne nauczanie procedura ZPO Brańszczyk (51 pobrań)
 • Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/2021r.
Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/21.r (50 pobrań)
 • Regulamin kształcenia na odległość  w roku szkolnym 2020/2021
Regulamin-kształcenia-na-odległość-w-SP-w-Brańszczyku-1.pdf (15 pobrań)