Dokumenty do pobrania Szkoła Podstawowa.

  • Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku
Statut-2.2..pdf (31 pobrań)
  • Program profilaktyczno- wychowawczy 
Brańszczyk-prof-wych-2022-2023-Akt.doc (52 pobrania)
  • Zgoda na odbiór dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.
Zgoda na odbiór dziecka (194 pobrania)
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (155 pobrań)
  • Procedury Bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (93 pobrania)
  • Regulamin biblioteki w czasie trwania  pandemii
Regulamin biblioteki COViD-19 (96 pobrań)
  • Procedura zdalnego nauczania w ZPO w Brańszczyku
zdalne nauczanie procedura ZPO Brańszczyk (114 pobrań)
  • Ocenianie w nauczaniu zdalnym 
Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/21.r (128 pobrań)