Dokumenty na rok 2024/2025

Regulamin Rekrutacji

Regulamin-Rekrutacji-2024-2025-7.odt (101 pobrań)

 

Uchwała

uchwala_XVI_119_2020.pdf (276 pobrań)

 

Zarządzenie

zarzadzenie_REK_0050_10_2023_24_01_2023-1-6-1.pdf (30 pobrań)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2024/2025

Wniosek-przedszkole-2024.2025.-21.pdf (69 pobrań)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy „0” 2024/2025

Wniosek-oddział-przedszkolny-2024.2025-6.pdf (42 pobrania)

 

Deklaracja rodziców o kontynuacji nauki w przedszkolu

deklaracja-rodzicow-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego-2024.2025-5.pdf (75 pobrań)

 

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Oswiadczenie_o_zatrudnieniu-1.pdf (314 pobrań)

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.pdf (215 pobrań)

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły

Oswiadczenie_o_uczeszczaniu_rodzenstwa_kandydata.pdf (222 pobrania)

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf (143 pobrania)

 

Oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie

Oswiadczenie_o_niepelnosprawnosci_w_rodzinie.pdf (154 pobrania)

 

Oświadczenie o dochodzie w rodzinie

Oswiadczenie_o_dochodzie-2-1.pdf (268 pobrań)

 

Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy I – dziecko zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej

zgłoszenie-kl-I-w-obwodzie-2024.2025-13.pdf (40 pobrań)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – dziecko zamieszkujące poza obwodem Szkoły Podstawowej 

zgłoszenie-kl-I-poza-obwodem-2024.2025-1.pdf (27 pobrań)

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

potwierdzenie-woli.pdf (18 pobrań)