Rada Pedagogiczna ZPO w Brańszczyku

Nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku.

 
Lp. Nazwisko i imię Przedmiot/Funkcja Wychowawstwo
1 Bloch Ewelina nauczanie wczesnoszkolne, logopedia „0”
2 Bralewska Katarzyna informatyka, technika, wicedyrektor
3 Bralewski Piotr wychowanie fizyczne
4 Frankowska-Kędzior Olga nauczanie wczesnoszkolne II
5 Godłoza Aleksandra nauczanie przedszkolne
6 Kania Dorota nauczanie przedszkolne
7 Kulasińska Iwona język polski, dyrektor
8 Łapińska Natalia język niemiecki

(urlop)

9 Łapińska Ewa edukacja wczesnoszkolna III
10 Łapińska Natalia (Sitek) edukacja wczesnoszkolna

(urlop)

11 Maciejewska Małgorzata biologia
12 Marchewka Aneta wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
13 Nowak Marta matematyka VIb
14 Owsianko Dorota edukacja wczesnoszkolna Ib
15 Paczkowska Jolanta historia, wos
16 Paź Hanna chemia, fizyka, matematyka VIc
17 Ponichtera Martyna nauczanie przedszkolne
18 Pyśk Ewa religia
19 Ratomski Robert religia
20 Różańska Edyta język polski VIa
21 Różański Paweł informatyka, technika
22 Sitek Michał muzyka
23 Staniewicz Ilona nauczanie przedszkolne
24 Suchenek Joanna język polski, V
25 Szwaczyk Marzena matematyka VIII
26 Śniadała Alicja wdż, przyroda, plastyka VII
27 Śniadała Jolanta język angielski
28 Tranczewska Monika nauczanie przedszkolne
29 Wiśniewska Emilia biblioteka
30 Żołądek Beata język angielski IV
31 Gołębiewska Ilona nauczanie przedszkolne
32 Tomasz Łyskawy edukacja dla bezpieczeństwa
33 Michalak Bożena geografia
34 Bielecka Iwona nauczanie przedszkolne
35 Gotowiec Katarzyna nauczanie przedszkolne
36 Deptuła Emilia nauczyciel wspomagający
37 Chuda Emilia nauczyciel wspomagający
38 Piechodzka Beata Edukacja wczesnoszkolna „Ia”
39
40 Kulesza Sylwia nauczanie przedszkolne
41 Kaczyńska

Adela

język niemiecki