Rada Rodziców 2019/2020

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Brańszczyku

Beata Brzezińska – przewodnicząca

Teresa Rudnicka – z-ca przewodniczącej

Ewelina Brzezińska – sekretarz

Justyna Lipińska – skarbnik

Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł od rodziny. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr 73 8923 1063 0500 0329 2005 0001.
Zebrane środki wrócą do naszych dzieci w postaci: nagród rzeczowych, upominków, dofinansowań do wycieczek i imprez szkolnych. Za zebrane wpłaty serdecznie dziękujemy.

Uchwała Rady Rodziców

Uchwała Nr 1.2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Brańszczyku
z dnia
18 września 2018 r.

w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Brańszczyku
 

Na podstawie art. 83 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Rodziców postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Brańszczyku
w składzie:

 1. Beata Brzezińska – przewodnicząca

 2. Lidia Pakieła – z-ca przewodniczącej

 3. Justyna Lipińska – skarbnik

 4. Barbara Ginko – sekretarz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodnicząca  Rady Rodziców

Beata Brzezińska

Rada Pedagogiczna ZPO w Brańszczyku

Nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku.

 
Lp. Nazwisko i imię Przedmiot/Funkcja Wychowawstwo
1 Bloch Ewelina nauczanie wczesnoszkolne, logopedia „0”
2 Bralewska Katarzyna informatyka, technika, wicedyrektor
3 Bralewski Piotr wychowanie fizyczne
4 Frankowska-Kędzior Olga nauczanie wczesnoszkolne II
5 Godłoza Aleksandra nauczanie przedszkolne
6 Kania Dorota nauczanie przedszkolne
7 Kulasińska Iwona język polski, dyrektor
8 Łapińska Natalia język niemiecki

(urlop)

9 Łapińska Ewa edukacja wczesnoszkolna III
10 Łapińska Natalia (Sitek) edukacja wczesnoszkolna

(urlop)

11 Maciejewska Małgorzata biologia
12 Marchewka Aneta wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
13 Nowak Marta matematyka VIb
14 Owsianko Dorota edukacja wczesnoszkolna Ib
15 Paczkowska Jolanta historia, wos
16 Paź Hanna chemia, fizyka, matematyka VIc
17 Ponichtera Martyna nauczanie przedszkolne
18 Pyśk Ewa religia
19 Ratomski Robert religia
20 Różańska Edyta język polski VIa
21 Różański Paweł informatyka, technika
22 Sitek Michał muzyka
23 Staniewicz Ilona nauczanie przedszkolne
24 Suchenek Joanna język polski, V
25 Szwaczyk Marzena matematyka VIII
26 Śniadała Alicja wdż, przyroda, plastyka VII
27 Śniadała Jolanta język angielski
28 Tranczewska Monika nauczanie przedszkolne
29 Wiśniewska Emilia biblioteka
30 Żołądek Beata język angielski IV
31 Gołębiewska Ilona nauczanie przedszkolne
32 Tomasz Łyskawy edukacja dla bezpieczeństwa
33 Michalak Bożena geografia
34 Bielecka Iwona nauczanie przedszkolne
35 Gotowiec Katarzyna nauczanie przedszkolne
36 Deptuła Emilia nauczyciel wspomagający
37 Chuda Emilia nauczyciel wspomagający
38 Piechodzka Beata Edukacja wczesnoszkolna „Ia”
39
40 Kulesza Sylwia nauczanie przedszkolne
41 Kaczyńska

Adela

język niemiecki

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Brańszczyku

Rada zarządu

 1. Przewodniczący:  Dominik Laskowski  IIIa PG
 2. Zastępca: Joanna Szymanik VI , Maja Balicka VIII
 3. Skarbnik: Anna Szymanik VIII
 4. Sekretarz : Karolina Puławska IIIa PG
 5. Członkowie:
 • Jan Danis-Góra IIIb PG
 • Kacper Drobot VII
 • Nikola Rosińska Va
 • Monika Błońska VI
 • Emilia Mróz Vc
 • Mikołaj Murawski VII
 • Aleksandra Deluga VI

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 1. Marta Nowak
 2. Olga Frankowska-Kędzior