Zdalna szkoła – nowoczesny sprzęt dla uczniów i nauczycieli

Zespół Palcówek Oświatowych w Brańszczyku wziął udział w Projekcie „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach Projektu otrzymaliśmy sprzęt w postaci tabletów dla uczniów oraz laptopów dla nauczycieli. Sprzęt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do komputerów i internetu.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gimnazjaliści uczestniczyli w projekcie: „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w powicie wyszkowskim”

                Od września 2018 roku do lutego 2019 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Brańszczyku uczestniczyli w projekcie „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim”. Najważniejszym celem projektu było dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Zadaniem prowadzonych działań było ułatwienie słuchaczom przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Czytaj dalej Gimnazjaliści uczestniczyli w projekcie: „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w powicie wyszkowskim”

Publiczne Gimnazjum im. K. S. Wyszyńskiego w projekcie „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w Powicie Wyszkowskim”

      Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, które powstało z inicjatyw społecznych postanowiło napisać projekt, który kierowany jest do uczniów wygaszanych już gimnazjów z terenu powiatu wyszkowskiego. Publiczne Gimnazjum im. K. S. Wyszyńskiego w Brańszczyku jest jednym z 10 gimnazjów, które miały szansę przystąpić do projektu.

Czytaj dalej Publiczne Gimnazjum im. K. S. Wyszyńskiego w projekcie „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w Powicie Wyszkowskim”