Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2022/23

       

         Rok szkolny 2022/23 dobiegł końca i kolejny raz dzień pełen podziękowań, gratulacji i wzruszeń wpisał się w historię naszej szkoły.

Obecny na uroczystości Wójt Gminy Brańszczyk – Pan Wiesław Przybylski serdecznie pogratulował wszystkim uczniom sukcesów w nauce oraz zaangażowania w trudzie edukacyjnym. Podkreślił, jak dumni są wszyscy nauczyciele ze swoich wychowanków i podziękował im za ich zaangażowanie w procesie nauczania.

Następnie przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców. Pani Dyrektor nagrodziła wyróżniających się uczniów. W roku szkolnym 2022/23 – 33 uczniów naszej szkoły uzyskało średnią ocen powyżej 4,75. Aż 17 uczniów zostało wyróżnionych za szczególne osiągniecia w nauce oraz wzorowe zachowanie i odebrało z rąk Pani Dyrektor Agnieszki Eychler – Nagrodę Dyrektora Szkoły. Najwyższą średnią ocen w szkole uzyskał Jakub Sylwestrzak uczeń klasy VIII – średnia:  5,57, który z dumą odebrał swoje zasłużone wyróżnienie – Nagrodę Najlepszego Ucznia w szkole przyznaną przez Pana Wójta Wiesława Przybylskiego.

Po oficjalnej części akademii nastąpiła część artystyczna w wykonaniu klasy VIII . Uczniowie w niezwykle poruszający sposób podziękowali swoim nauczycielom, przygotowując wspaniale przedstawienie, które do łez rozbawiło publiczność.  Słowa piosenek niosły w sobie ogromne emocje i wdzięczność, które uczniowie pragnęli przekazać swoim pedagogom. Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli kwiaty swoim nauczycielom. Był to symboliczny gest wdzięczności za ich trud i poświęcenie w procesie nauczania.

Sylwia Rejch vel Rańska