Gmina Brańszczyk pozyskała środki z programu „Wzmocnij swoje otoczenie” w kategorii środowisko naturalne

Gmina Brańszczyk została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 000,00 zł w kategorii Środowisko naturalne zostanie stworzony mural antysmogowy na ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Brańszczyku.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej  wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl,  https://www.energetycznykompas.pl.

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-branszczyk/gmina-branszczyk-pozyskala-srodki-z-programu-wzmocnij-swoje-otoczenie-w-kategorii-srodowisko-naturalne2