Wsparcie rozwoju czytelnictwa

Nasza szkoła  otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej  budżetu   w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa  w ramach  Narodowego  Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3 w kwocie 4500 zł. Pozyskane środki umożliwią zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań wspierających rozwój czytelnictwa  wśród  naszych dzieci i młodzieży.