Pokazowe zajęcia taneczne

W dniu 20.01.2022r. odbyły się pokazowe zajęcia taneczne poprowadzone przez Szkołę Tańca Latino Forever.

Zajęcia pokazowe miały na celu zachęcenia dzieci do wzięcia udziału  w całorocznych zajęciach tanecznych, które obejmować będą program nauki tańca dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jego nauka ma umożliwić dzieciom opanowanie elementów technicznych i artystycznych, a systematyczność ma na celu – oprócz nauki tańca ma pozytywnie ukierunkować energię, poprawić koordynację ruchową, wypracować odpowiednią sylwetkę, oraz poprawić proces przyswajania wiedzy. Zabawy, którymi przeplatane są zajęcia mają na celu rozwijanie myślenia, oraz motywują do pozytywnej rywalizacji. Zachęcamy wszystkich do zapisów.