”Nie pal przy mnie proszę!”

      W grudniu klasa III realizowała edukacyjny program antytytoniowy ”Nie pal przy mnie proszę”. Program miał charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. Przeprowadzono cykl 5 spotkań, których program opierał się na uporządkowanych treściach dotyczących zdrowia. Główny cel programy to zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w projekt, aktywnie brali udział w organizowanych zajęciach oraz chętnie wykonywali zaproponowane im zadania. Na podsumowanie projektu uczniowie z klasy III w grupach wykonali plakaty .

Bata Piechocka i Dorota Owsianko