Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dnia 16 listopada 2022 r. ,,Misie’’, „Wiewiórki” i „Sówki” obchodziły Międzynarodowy Dzień Tolerancji oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Nasze spotkanie rozpoczęło się od zabawy „Iskierka przyjaźni”. Hasło przewodnie tego dnia brzmiało: „Inny nie znaczy gorszy”. Rozmawialiśmy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw oraz uczuć. Wytłumaczyliśmy sobie trudne pojęcia charakteryzujące tolerancję. Dzieci wiedzą już, że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Stworzyliśmy plakaty symbolizujące przyjaźń, zgodę i wyrozumiałość, które dzieci przypieczętowały własnoręcznym odciskiem dłoni. Był to dzień, w którym Przedszkolaki przypomniały sobie również zasady kodeksu przedszkolaka po to, aby kształtować właściwe postawy w grupie.

Promocja tolerancji miała na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.

S. Soliwoda
M. Ponichtera