Finał zbiórki zabawek !

    Chęć pomocy innym i praca w wolontariacie szkolnym uczniów, przyczyniła się do zorganizowania zbiórki zabawek dla naszych przedszkolaków. Każdy z nas posiada w domu zabawki, których już nie używa, zamiast je przechowywać, warto je oddać w szczytnym celu. Uczniowie przez cały ostatni miesiąc mogli przynosić zabawki nowe lub używane. Chętnych do zaangażowania się w zbiórkę nie zabrakło. Do akcji włączyli się również rodzice oraz nauczyciele. Każda osoba, która zdecydowała się podarować zabawki przedszkolakom została obdarowana medalem.

Cel akcji został zrealizowany, a przedszkole oraz świetlica szkolna wzbogaciły się o nowe zabawki.

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zbiórce SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

Monika Tranczewska