,,Witaj Maj, 3 Maj’’

     W piątek dnia 26 kwietnia,  w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku, odbył się uroczysty Apel z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. To wyjątkowe spotkanie rozpoczęła Pani dyr. Agnieszka Eychler, która serdecznie powitała przybyłych gości oraz uczniów.
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jest wpisana w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę mają słowa :  Ojczyzna i Patriotyzm.
3 Maja 1791 roku Sejm Wielki, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza nowoczesna konstytucja w nowożytnej Europie. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. O tym ważnym Święcie przypomnieli nam uczniowie klas I A, 0 A, 0 B, oraz przedszkolaki  z grup ,,Zajączki’’ oraz ,,Jeżyki’’.
Po zakończeniu programu, głos zabrał Wójt Gminy Brańszczyk – Pan Wiesław Przybylski, dziękując uczniom za piękne zaprezentowanie lekcji historii.
Święta majowe są doskonałą okazją, by zamanifestować swoją tożsamość narodową i przywiązanie do symboli narodowych.