Dokumenty Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku

 • Statut
STATUT-2021r.-1.pdf (51 pobrań)
 • Koncepcja pracy przedszkola.
KONCEPCJA-PRACY-PRZEDSZKOLA.doc (18 pobrań)
 • Regulamin Organizacyjny Przedszkola
REGULAMIN-Organizacyjny.doc (23 pobrania)
 • Regulamin żywienia
regulamin-żywienie.pdf (22 pobrania)
 • Regulamin placu zabaw
regulamin-plac-zabaw...pdf (21 pobrań)
 • Regulamin wycieczek i spacerów.
Regulamin wycieczek i spacerów. (166 pobrań) [Nie znaleziono pliku]
 • KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA „COVID-19”
KONCEPCJA-PRACY-PRZEDSZKOLA-COVID-19.doc (61 pobrań)

 

Informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW I UCZNIÓW

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU

 

Zgodnie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku (dalej zwana Szkołą, w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brańszczyku i Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku) jako Administrator Danych, przetwarza dane uczniów oraz rodziców uczniów w związku z procesem rekrutacyjnym ale również w toku całej edukacji świadczonej przez placówkę.

Czytaj dalej Informacje dotyczące danych osobowych.

Dokumenty do pobrania Szkoła Podstawowa.

 • Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku
STATUT-2021r.-1.pdf (51 pobrań)
 • Program profilaktyczno- wychowawczy 
Program profilaktyczno-wychowaczy (202 pobrania)
 • Zgoda na odbiór dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.
Zgoda na odbiór dziecka (161 pobrań)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (120 pobrań)
 • Procedury Bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (66 pobrań)
 • Regulamin biblioteki w czasie trwania  pandemii
Regulamin biblioteki COViD-19 (63 pobrania)
 • Procedura zdalnego nauczania w ZPO w Brańszczyku
zdalne nauczanie procedura ZPO Brańszczyk (81 pobrań)
 • Ocenianie w nauczaniu zdalnym 
Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/21.r (88 pobrań)

 

Narodowe Czytanie

     

Dnia 07.09.2018r. w Szkole Podstawowej w Brańszczyku odbyło się Narodowe Czytanie. Polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, została zapoczątkowana w 2012 roku. W ubiegłych latach czytaliśmy: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Tegoroczną lekturą było ”Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Czytaj dalej Narodowe Czytanie