Rozkład dnia w przedszkolu

ROZKŁAD   DNIA

7.30     – 8.15 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy: manipulacyjne, tematyczne oraz dydaktyczne.

8.15 – 9.00  – ćwiczenia poranne w postaci zabaw ruchowych,czytanie bajki, zabawy w kole o charakterze integracyjnym, zabawy inspirowane przez nauczyciela (dostosowane do tematu dnia),ćwiczenia mowy, zajęcia higieniczno-porządkowe.

9.00- 9.30- śniadanie,

9.30- 10.40- zajęcia dydaktyczne z przerwą 10 minutowa przeznaczona na dowolną zabawę dziecka, zabawa ruchowa i czynności porządkowe,

10.40-12.00- spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe,

12.00-12.15- czynności higieniczne,

12.15-12.45- obiad,

12.45-14.00- cisza relaksacyjna, czytanie lub słuchanie bajek,

14.00-14.10- czynności higieniczne,

14.10-14.30- podwieczorek,

14.30 – 16.30 – zajęcia dodatkowe, zabawy wg zainteresowań dzieci,utrwalenie wiadomości z zajęć, ćwiczenia manualne (rysowanie, malowanie), zajęcia porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Dokumenty do pobrania Samorządowe Przedszkole

 • Koncepcja pracy przedszkola.
Koncepcja pracy przedszkola (153 pobrania)
 • Plan pracy przedszkola.
Plan pracy przedszkola (169 pobrań)
 • Regulamin wycieczek i spacerów.
Regulamin wycieczek i spacerów. (132 pobrania)
 • Regulamin rekrutacji 2020-2021
Zasady rekrutacji nowe (146 pobrań)
 • Oświadczenie woli 2020r. 
Potwierdzenie-woli.odt (247 pobrań)
 • REGULAMIN PRACY OBOWIĄZUJĄCY
  W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
  ,,KRASNOLUDEK’’ W BRAŃSZCZYKU
  W CZASIE PANDEMII COVID-19
  OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Regulamin COVID-19 przedszkole (74 pobrania)
 • ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Roczny plan pracy przedszkola rok szkolny 2020/2021 (76 pobrań)
 • KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA „COVID-19”
KONCEPCJA-PRACY-PRZEDSZKOLA-COVID-19.doc (41 pobrań)

test

[Nie znaleziono pliku]

Informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW I UCZNIÓW

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU

 

Zgodnie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku (dalej zwana Szkołą, w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brańszczyku i Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku) jako Administrator Danych, przetwarza dane uczniów oraz rodziców uczniów w związku z procesem rekrutacyjnym ale również w toku całej edukacji świadczonej przez placówkę.

Czytaj dalej Informacje dotyczące danych osobowych.

Dokumenty do pobrania Szkoła Podstawowa.

 • Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku
Statut (152 pobrania)
 • Program profilaktyczno- wychowawczy 
Program profilaktyczno-wychowaczy (158 pobrań)
 • Zgoda na odbiór dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.
Zgoda na odbiór dziecka (133 pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (95 pobrań)
 • Procedury wznowienia pracy szkoły w trakcie pandemii.
Procedury-wznawianie-pracy-szkoły.doc (83 pobrania)
 • Oświadczenie rodzica zostawiającego dziecko w szkole w trakcie trwania pandemii
Oświadczenia rodzica Covid. (279 pobrań)
 • Plan konsultacji
konsultacje plan (63 pobrania)
 • Oświadczenie rodzica – konsultacje.
Oświadczenie rodzica - konsultacje. (101 pobrań)
 • Plan konsultacji 8-10.06.2020r.
konsultacje-08.06.2020-10.06.2020.pdf (57 pobrań)
 • Karta zgłoszenia na świetlicę.
karta zgłoszenia na świetlicę (90 pobrań)
 • Wyprawka na świetlicę 2020/2021.
wyprawka na świetlicę 2020/2021 (67 pobrań)
 • Podręczniki  2020/2021.
Podręczniki 2020/2021 (49 pobrań)
 • Procedury Bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (42 pobrania)
 • Regulamin świetlicy szkolnej 2020-2021
Regulamin świetlicy szkolnej 2020/2021 (44 pobrania)
 • Kryteria przyjmowania do świetlicy szkolnej 2020-2021
Kryteria przyjmowania do świetlicy szkolnej 2020-2021 (48 pobrań)
 • Regulamin biblioteki w czasie trwania  pandemii
Regulamin biblioteki COViD-19 (41 pobrań)
 • Procedura zdalnego nauczania w ZPO w Brańszczyku
zdalne nauczanie procedura ZPO Brańszczyk (56 pobrań)
 • Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/2021r.
Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/21.r (58 pobrań)
 • Regulamin kształcenia na odległość  w roku szkolnym 2020/2021
Regulamin-kształcenia-na-odległość-w-SP-w-Brańszczyku-1.pdf (18 pobrań)

Narodowe Czytanie

     

Dnia 07.09.2018r. w Szkole Podstawowej w Brańszczyku odbyło się Narodowe Czytanie. Polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, została zapoczątkowana w 2012 roku. W ubiegłych latach czytaliśmy: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Tegoroczną lekturą było ”Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Czytaj dalej Narodowe Czytanie